לחצו לשיחת ייעוץ בחינם

תנאי שימוש

אתר זה (להלן: "האתר") מופעל על ידי בולדר פרויקטים (להלן: "החברה"). השימוש באתר ובשירותיו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת שלך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר.

הגדרות

  • משתמש – כל אדם או תאגיד המעוניין להשתמש באתר ובשירותיו.
  • תוכן – כל מידע או חומר המפורסם באתר, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים, קודים, תוכנות וכן הלאה.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, הסודות המסחריים והזכויות המוסריות, שייכות לחברה או לצדדים שלישיים שהעניקו לחברה את הזכות להשתמש בהם.

המשתמשים אינם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור יצירות נגזרות או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר או מהתוכן המפורסם בו, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

שימוש באתר

המשתמשים רשאים להשתמש באתר ובשירותיו בהתאם להוראות תנאי השימוש.

המשתמשים מתחייבים שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותיו בניגוד לדין, לרבות שימוש המפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, או שימוש המהווה הפרה של תנאי השימוש.

החברה רשאית להגביל את הגישה לאתר או לשירותיו, או לסיים את ההתקשרות עם משתמש, בכל מקרה בו המשתמש מפר את תנאי השימוש.

פרטיות

החברה נוקטת באמצעי אבטחה מתקדמים לשמירת פרטיות המשתמשים. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי פרטי המשתמשים לא ייחשפו לצד שלישי בשל גורמים שאינם בשליטתה.

החברה רשאית להשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמשים לצורך מתן השירותים, דיוור ישיר, וכן לצורך שיפור האתר והשירותים.

המשתמשים רשאים לעיין במידע שנמסר על ידם, ולבקש את מחיקתו בכל עת.

אחריות

החברה לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה מהשימוש באתר או מהשירותים.

החברה אינה מתחייבת שהאתר או השירותים יהיו זמינים ללא הפרעה או תקלות, וכי השירותים יהיו באיכות גבוהה או יעילים.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. השינויים יפורסמו באתר, ותחילת תוקפם תהיה מידית.

סמכות שיפוט

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש תהיה בבית משפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

אתר מכירות החל מ-490 שח בלבד